Našu novú produktovú radu začíname elektrónkovým DA prevodníkom/CDprehrávačom: CD11 a intergovaným elektrónkovým zosilňovačom: TP134

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *