Prague, Czech Republic

 • „HIGH END Praha“ je najväčšia audio udalosť pre Českú Republiku a Slovensko.
 • Výstava sa konala v dňoch 13 až 14 Marca 2010 v Prahe v Českej Republike.
 • Canor vystavoval v dvoch miestnostiach na dvoch rôznych poschodiach.
 • Prvá miestnosť bola určená na posluch hudby, tu si mohli návštevníci vypočuť prirodzenú reprodukciu nášho elektrónkového CD prehrávača a integrovaného zosilňovača.
 • V druhej izbe sme prezentovali naše unikátne zahorovacie, testovacie a meracie prístroje pre elektrónky a taktiež sme s použitím precízneho analógového testovacieho zariadenia AUDIO PRECISION dokazovali dané technické parametre našich prístrojov.

Video:

Vybavenie:

 • Integrovaný elektrónkový zosilňovač CANOR TP106VR+
 • Elektrónkový CD prehrávač CANOR CD2 VR+
 • Reproduktory: Usher Mini Dancer Two
 • CANOR TTM-1 (Tube Tester and Measurer)
 • CANOR BT-1 (Burn-in Tube)
 • Precízne analógové testovacie zariadenie: Audio Precision

Najpopulárnejšia skladba počas našej prezentácie:  ZUZANA NAVAROVÁ – Pokojný a jasný

Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop us a note so we can take care of it!