Whittlebury Hall Northants, UK

  • „The UK National Audio Show“ je jedna z najväčších high-end udalostí v Anglicku.
  • Výstava bola pod záštitou nášho anglického distribútora: Sound Fowndations.
  • Počas tejto výstavy sme demonštrovali naše zahorovacie, testovacie a meracie zariadenia pre selekciu elektrónok: CANOR TTM-1 (Tube Tester and Measurer) a CANOR BT-1 (Burn-in Tube).

Vybavenie:

  • Integrovaný elektrónkový zosilňovač CANOR TP106VR+
  • Elektrónkový CD prehrávač CANOR CD2 VR+
  • Slúchadlový zosilňovač CANOR TP10
  • CANOR TTM-1 (Tube Tester and Measurer)
  • CANOR BT-1 (Burn-in Tube).
  • Sieťové filtre IsoTek
Share →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *