Elektrónkový CD prehrávač / DA prevodník 

 CANOR CD 2.10

pripravujeme…