Gramofónový predzosilňovač

CANOR  TP206+

  • Je  plne elektrónkový gramofónový predzosilňovač  pre MM aj MC  prenosky , osadený tromi elektrónkami ECC83 .
  •  Aj keď ide o náš najnižší produktový model – filozofia a technológie  sú v ňom použité ako v najvyššom modele.
  • V prvom rade je v ňom použitá  CMT ™  technológia  – CANOR ®  printed circuit boards are designed by premium CMT ™ technology (CANOR ® PCB Milling Technology) –
  •  K tejto technológii sme dospeli  dlhoročným  vývojom, meraním a pokusmi  v snahe zlepšovať zvuk našich produktov .Touto  technológiou sme dosiahli  takých vynikajúcich  parametrov  ,akých sa dá docieliť  pri „drôtových spojoch „  ,  iba s použitím veľmi drahých a kvalitných drôtov s teflónovou izoláciou .  Táto CMT ™ technológia má ale výhodu  opakovateľnosti  pri výrobe so 100%  identickým geometrickým usporiadaním   ( čo u wire to wire  nie je možné) .  CMT ™ technológia  nám umožňuje priblížiť sa dielektrickým stratovým činiteľom  plošných spojov (DPS)  k stratovému činiteľu  vzduchu  , nakoľko sa  v elektrónkových zapojeniach  pracuje s pomerne  vysokými impedanciami a každé zhoršenie tangenty (tak ako u kondenzátorov )   prináša aj zhoršenie zvukového obrazu a vzdušnosti .
  • Ďalšia technologická konštrukcia prenesená z najvyššieho modelu je antivybračné uchytenie DPS .
  •  Ako jedna z mála firiem  používame  na zabránenie  prenesenia mechanického chvenia na elektrónky špeciálne gumové distančné stĺpiky, ktorými sú pružne fixované plošné spoje DPS.
  • V tomto  pred-zosilňovači sú použité iba kvalitné polypropylénové kondenzátory  .
  • Aj v takom pomerne jednoduchom obvode sa nám podarilo zdĺhavými simuláciami a následne meraniami  vymyslieť zaujímavú elektrickú konštrukciu  (bez použitia ďalších zložitých obvodov ) , ktorá výrazne zvyšuje  strmosť subsonického filtra a zásadným spôsobom  potláča  rušivé  subsonické frekvencie /  a to prináša  kľudnejší prednes  hudby/
  • Veľmi dobrých parametrov odstupov SN  sa nám podarilo docieliť  precíznym riešením DPS a zdroja  anódového napätia ,ktorý  je  niekoľko stupňovo filtrovaný a stabilizovaný  .V stabilizátore je použitý špeciálny  obvod  nízkošumového prúdového zdroja ,ktorý používame vo väčšine  stabilizátoroch aj vo vyšších modeloch . Pre minimalizáciu ovplyvnenia signálu magnetickým polom transformátora sme sa rozhodli použiť externý adaptér .
  • MC prenosky sa pripájajú na vstup predzosilňovača  pomocou vysoko kvalitného step-up trafa Lundahl
  • Samozrejmosťou je selekcia  a párovanie  elektróniek  na najlepšom  meracom systéme  na svete pre nízkovýkonové  elektrónky   CANOR  –  PTTM2 .

Technische specification

Elektrónky 3 x ECC83 (12AX7)
Vstupná impedancia MM 47 kOhm
Vstupná kapacita MM 100pF/220pF
Zisk MM  45 dB / 47 kOhms
Odstup  MM 72 dB
Vstupná impedancia MC 20,40,100,200,300,600 Ohm / 65dB

5,10,25,50,75,150 Ohm / 71dB

Zisk MC 65dB/71dB
Odstup MC 70 dB
Harmonické skreslenie < 0.1% (1kHz)
RIAA 20 Hz-20 kHz / ±0,3 dB
Napájanie 16 V / 1000mA
Rozmery (w x h x d) 210 x 88 x 295 mm
Hmotnosť 3 kg bez napájacieho zdroja