High-End gramofónový  predzosilňovač

CANOR  TP306 VR +

 •  Je  plne elektrónkový  gramofónový  predzosilňovač pre MM  aj MC prenosky obsahujúci  až sedem elektróniek , z  toho jednu vákuovú diódu použitú na usmernenie anódového napätia.
 • V gramofónovom  predzosilňovači  sú spracovávané extrémne malé signály a z tohto dôvodu je to aj najháklivejší komponent na mechanické a elektrické rušenia .
 • TP306 VR+  je konštruovaný so zreteľom na čo najvyššiu zvukovú kvalitu , po mechanickej stránke  je vyrobený z masívnej zváranej konštrukcie dodatočne spevnenej  vnútornými priečkami , ktoré majú aj sekundárnu funkciu elektrického odtienenia  jednotlivých kanálov a zdroja .
 • Ako jedna z mála firiem  používame  na zabránenie  prenesenia mechanického chvenia na elektrónky špeciálne gumové distančné stĺpiky, ktorými sú pružne fixované plošné spoje DPS.
 • Na dosiahnutie maximálne  možného  odstupu  bola použitá  extrémna – až desať stupňová filtrácia  a stabilizácia anódového napätia .
 • Prvý stupeň  predzosilňovača  tvoria  dve paralelné triódy  6SL7  pre zníženie šumu a zabezpečenie čo najvyššieho  zisku.
 • V predzosilňovači sú použité dve pasívne RIAA korekcie . Aktívna časť má zosilnenie 42dB na  1kHz . Toto zosilnenie je postačujúce pre drvivú väčšinu MM prenosiek . Pritom  celé zapojenie je bez akejkoľvek globálnej spätnej väzby , čoho dôsledkom je vynikajúci zvukový prejav  ,ale kladie to extrémne vysoké nároky na výber a selekciu použitých elektróniek  . Preto doporučujeme používať výhradne premerané elektrónky firmou CANOR . Tieto elektrónky sú špeciálne zahorované a selektované pre každú pozíciu v TP306 VR+ .
 • Samozrejmosťou pri návrhu  plošných spojov  bolo použitie  CMT ™ technológie ( CANOR ® printed circuit boards are designed by premium CMT ™ technology (CANOR ® PCB Milling Technology)
 • Pretože sa  v gramofónovom  predzosilňovači spracovávajú veľmi malé amplitúdy signálov ,táto technológia mala ešte väčší prínos ,ako v iných našich produktoch.
 • K tejto technológii sme dospeli dlhoročným vývojom, meraním a pokusmi v snahe zlepšovať zvuk našich produktov .Touto technológiou sme dosiahli takých vynikajúcich parametrov ,akých sa dá docieliť pri „drôtových spojoch „ , iba s použitím veľmi drahých a kvalitných drôtov s teflónovou izoláciou . Táto technológia má ale výhodu opakovateľnosti pri výrobe so 100% identickým geometrickým usporiadaním ( čo u wire to wire nie je možné) . CMT ™ technológia nám umožňuje priblížiť sa dielektrickým stratovým činiteľom plošných spojov (DPS) k stratovému činiteľu vzduchu , nakoľko sa v elektrónkových zapojeniach pracuje s pomerne vysokými impedanciami a každé zhoršenie tangenty (tak ako u kondenzátorov ) prináša aj zhoršenie zvukového obrazu a vzdušnosti .
 • Pre odstránenie mechanického brumu je jadro transformátora vákuovo impregnované a celý transformátor je zalievaný do špeciálnej antivibračnej hmoty.Navyše kryt v ktorom je umiestnený transformátor , tvorí účinné elektromagnetické tienenie a výraznou mierou sa podieľa na vynikajúcom odstupe signálu od brumu.
 • Primárne a sekundárne vinutie je oddelené tieniacou  medenou fóliou s 50% presahom ,ktorá zabraňuje prenikaniu rušivých napätí zo siete .
 • V signálovej ceste sú použité iba vysokokvalitné polypropylénové kondenzátory
 • Ak gramofón obsahuje dve ramienka a na jednom je inštalovaná prenoska MM a na druhom MC ,  môžu byť tieto pripojené súčasne bez akéhokoľvek vzájomného ovplyvňovania .
 • Vstup RCA  MM alebo MC sa volí na zadnom panely pomocou páčkového prepínača .
 • TP306 VR+ umožňuje veľmi velkú variabilitu prispôsobenia zosilnenia a navolenia správnych hodnot odporov a kapacít pre všetky typy prenosiek .Všetky tieto nastavenia je  možné urobiť pohodlne pomocou switch prepínačov na zadnom panely
 • MC prenosky sa pripájajú na vstup predzosilňovača  pomocou vysoko kvalitného step-up trafa Lundahl.

Technická  špecifikácia

Elektrónky 4x6SL7 , 2×6922 , 1xEZ81
Vstupná impedancia MM 47 kOhm
Vstupná kapacita MM 100pF/100pF/220pF/470pF
Zisk  MM  42 dB / 47 kOhms
SNR MM 78 dB
Vstupná impedancia MC 80,160,400,800,1200,1600,2000 Ohm /56dB

20,40,100,200,300,400,600 Ohm /62dB

5,10,25,50,75,100,150 Ohm /68dB

Zisk MC 56 dB – 62 dB – 68 dB
SNR MC 76 dB
Harmonické skreslenie < 0.05% (1kHz)
RIAA 20 Hz-20 kHz / ±0,3 dB
Napätie 230 V, 50-60 Hz / 100 VA
Rozmery (w x h x d) 435 x 122 x 350 mm
Hmotnosť 12 kg